L'ofici de les llatadores de pauma

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

El cóc amb sal del Carnaval de Godall

Inventari / 6. Salut, alimentació i gastronomia