L'ofici de les llatadores de pauma

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

El romanç de la Samaritana, de Flix

Inventari / 3. Tradició oral i particularitats lingüístiques