La clotxa i les seues variants locals

Inventari / 6. Salut, alimentació i gastronomia

L'organització de l'artesania col·lectiva de la festa

Inventari / 7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social