L'ofici de canterer, a la Galera i Miravet

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

L'ofici de les llatadores de pauma

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Els oficis de canyisser i cisteller

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Les baldanes i altres productes del mandongo

Inventari / 6. Salut, alimentació i gastronomia